Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438692
Dato/tid 14.11.2017 16:52
Utsteder DNB ASA
UtstederID DNB
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Den 14. november 2017 kjøpte DNB ASA 160.000 egne aksjer til en snittkurs på 156,7411 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 8.660.068  egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 21. september 2017. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 8,1 millioner aksjer, hvor opp til ca. 5,4 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB ASA til børsmelding av 21. september 2017 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.