Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438690
Dato/tid 14.11.2017 16:35
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Mandatory notification of trade
Tekst
AF Gruppen ASA (AFG) purchased 11,613 own shares on November 14, 2017. The shares were purchased at an average price of NOK 125.44 per share. After this transaction, AF Gruppen holds 11,613 own shares. The shares were purchased for the company's share purchase program for employees.

This information is subject to the disclosure requirements according to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

Les om ansvar og rettigheter.