Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438689
Dato/tid 14.11.2017 16:35
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel
Tekst
AF Gruppen ASA (AFG) kjøpte 11 613 egne aksjer den 14. november 2017 til gjennomsnittskurs NOK 125,44 pr. aksje. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 11 613. Aksjekjøpets formål er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.