Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438688
Dato/tid 14.11.2017 16:34
Utsteder Fjord1 ASA
UtstederID FJORD
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Notification of trade - Share purchase program
Tekst
In connection with FJORD's announced sharepurchase program for employees, the company has on November 14, 2017 purchased 2403 shares at an average price of NOK 41,5335 per share. 
 
After this transaction, the company holds 197350 shares to be distributed to employees. 

Les om ansvar og rettigheter.