Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438681
Dato/tid 14.11.2017 15:32
Utsteder Borregaard ASA
UtstederID BRG
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - BRG02 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 15.11.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Oslo Børs 15.11.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 15.11.2017
 
Lånets navn / Issue name: Borregaard ASA 1,20% CERT 106 280218
Ticker: BRG02
Instrument ID: 1303492
ISIN: NO0010810450
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount:  200 mill åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 14.11.2017
Forfallsdato / Maturity date: 28.02.2018
Kupongrente / Coupon rate:  1,20 % p.a.
Sektorliste / sector list: Sertifikater / Loan certificates
Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond

Les om ansvar og rettigheter.