You are on: newsweb.no
newsweb.no
Issuer
IssuerID
Instrument
Category
From date
To date
Choose market
Show only active issuers Info...
  Empty search
Message: 438629
Date/time 14.11.2017 08:46
Issuer Norway Royal Salmon ASA
IssuerID NRS
Instrument
Market OB
Category INSIDE INFORMATION
Subject to information requirements   Mandatory notifications   OAM announcement
Attachment
Title Norway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord
Text


NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved
lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med
en  snittvekt  på  2,2 kilo.  NRS  avventer bekreftelse på analyser fra
analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell
sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å
kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i
en oppdatert børsmelding.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 * Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
  

Read our disclaimer and copyright notice.