Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438629
Dato/tid 14.11.2017 08:46
Utsteder Norway Royal Salmon ASA
UtstederID NRS
Instrument
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Norway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord
Tekst


NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved
lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med
en  snittvekt  på  2,2 kilo.  NRS  avventer bekreftelse på analyser fra
analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell
sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å
kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i
en oppdatert børsmelding.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 * Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
  

Les om ansvar og rettigheter.