Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438592
Dato/tid 13.11.2017 17:06
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel
Tekst
Bouvet ASA har den 13.november 2017 tildelt 65739 bonusaksjer til deltagere i aksjekjøpsprogrammet for 2015. Bonusaksjene er kostnadsfrie for mottagerne. 

Bouvet ASA eier etter dette 47053 egne aksjer. Transaksjonene er gjennomført som et ledd i det etablerte aksjekjøpsprogrammet for selskapets ansatte. 2844 bonusaksjer ble tildelt primærinsidere i selskapet.

Axel Borge ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Axel Borge 5155 aksjer i selskapet.

Anne Hasselgreen ble tildelt 316 aksjer i selskapet. Etter dette eier Anne Hasselgreen 19052 aksjer i selskapet.

Arne Hermansen ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Arne Hermansen 16426 aksjer i selskapet.

Sverre Hurum ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Sverre Hurum 508366 aksjer i selskapet.

Torgeir Nilsen ble tildelt 316 aksjer i selskapet. Etter dette eier Torgeir Nilsen 21203 aksjer i selskapet.

Erik Stubø ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Erik Stubø 237866 aksjer i selskapet.

Eirik Vefsnmo ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Eirik Vefsnmo 56366 aksjer i selskapet.

Anders Volle ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Anders Volle 120083 aksjer i selskapet.

Bjarte Gudmundsen ble tildelt 316 aksjer. Etter dette eier Bjarte Gudmundsen 10351 aksjer i selskapet.

Les om ansvar og rettigheter.