Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438590
Dato/tid 13.11.2017 17:05
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Salg av egne aksjer
Tekst
Bouvet ASA har den 13.november 2017 tildelt 65739 bonusaksjer til deltagere i aksjekjøpsprogrammet for 2015. Bonusaksjene er kostnadsfrie for mottagerne. Bouvet ASA eier etter dette 47053 egne aksjer. Transaksjonene er gjennomført som et ledd i det etablerte aksjekjøpsprogrammet for selskapets ansatte. 

Les om ansvar og rettigheter.