Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438588
Dato/tid 13.11.2017 17:04
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel
Tekst
Oslo, 13.november 2017: Ledende ansatte i Bouvet ASA har i dag ervervet 13254 aksjer i Bouvet ASA gjennom aksjekjøpsprogrammet for ledende ansatte. Kjøpskursen var NOK 168,50 per aksje. 1330 aksjer ble kjøpt av primærinsidere i selskapet. 

Axel Borge har ervervet 133 aksjer.  Etter dette eier Axel Borge 4839 aksjer i selskapet.

Bjarte Gudmundsen har ervervet 133 aksjer i selskapet. Etter dette eier Bjarte Gudmundsen 10035 aksjer i selskapet.

Anne Hasselgreen har ervervet 133 aksjer i selskapet. Etter dette eier Anne Hasselgreen 18736 aksjer i selskapet.

Arne Hermansen har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Arne Hermansen 16110 aksjer i selskapet.

Sverre Hurum har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Sverre Hurum 508050 aksjer i selskapet.

Torgeir Nilsen har ervervet 133 aksjer i selskapet. Etter dette eier Torgeir Nilsen 20887 aksjer i selskapet.

Erik Stubø har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Erik Stubø 237550 aksjer i selskapet.

Eirik Vefsnmo har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Eirik Vefsnmo 56050 aksjer i selskapet.

Trude Hole har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Trude Hole 1218 aksjer i selskapet.

Anders Volle har ervervet 133 aksjer. Etter dette eier Anders Volle 119767 aksjer i selskapet.

Les om ansvar og rettigheter.