Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438586
Dato/tid 13.11.2017 17:03
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Salg av egne aksjer
Tekst
Bouvet ASA har den 13.november 2017 solgt 13254 egne aksjer til ledende ansatte til en gjennomsnittlig pris på 168,50 kr per aksje. Total beholdning av egne aksjer etter salget er 112792 aksjer. Transaksjonene er gjennomført som et ledd i aksjekjøpsprogrammet for ledende ansatte.

Les om ansvar og rettigheter.