Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438584
Dato/tid 13.11.2017 17:02
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel
Tekst
Oslo, 13.november 2017: Bouvet ASAs ansatte har i dag ervervet 42636 aksjer i Bouvet ASA gjennom selskapets aksjekjøpsprogram. 82 prosent av de ansatte deltok i programmet.  Det ble gitt 20 prosent rabatt på aksjekjøpskursen. Kjøpskursen var 
NOK 134,80 per aksje. 440 aksjer ble kjøpt av primærinsidere i selskapet. 

Axel Borge har ervervet 44 aksjer.  Etter dette eier Axel Borge 4706 aksjer i selskapet.

Bjarte Gudmundsen har ervervet 44 aksjer i selskapet. Etter dette eier Bjarte Gudmundsen 9902 aksjer i selskapet.

Anne Hasselgreen har ervervet 44 aksjer i selskapet. Etter dette eier Anne Hasselgreen 18603 aksjer i selskapet.

Arne Hermansen har ervervet 44 aksjer.  Etter dette eier Arne Hermansen 15977 aksjer i selskapet.

Sverre Hurum har ervervet 44 aksjer.  Etter dette eier Sverre Hurum 507917 aksjer i selskapet.

Torgeir Nilsen har ervervet 44 aksjer i selskapet. Etter dette eier Torgeir Nilsen 20754 aksjer i selskapet.

Erik Stubø har ervervet 44 aksjer. Etter dette eier Erik Stubø 237417 aksjer i selskapet.

Eirik Vefsnmo har ervervet 44 aksjer. Etter dette eier Eirik Vefsnmo 55917 aksjer i selskapet.

Trude Hole har ervervet 44 aksjer. Etter dette eier Trude Hole 1085 aksjer i selskapet.

Anders Volle har ervervet 44 aksjer. Etter dette eier Anders Volle 119634 aksjer i selskapet.

Les om ansvar og rettigheter.