You are on: newsweb.no
newsweb.no
Issuer
IssuerID
Instrument
Category
From date
To date
Choose market
Show only active issuers Info...
  Empty search
Message: 438363
Date/time 09.11.2017 16:08
Issuer Selvaag Bolig ASA
IssuerID SBO
Instrument
Market OB
Category HALF YEARLY FINANCIAL REPORTS AND AUDIT REPORTS / LIMITED REVIEWS
Versions [View previous version] 
Subject to information requirements   Mandatory notifications   OAM announcement
Attachment
Title KORREKSJON: Kapitalmarkedsoppdatering: Verdiskaping gjennom langsiktig utvikling av nye boliger
Text


Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 09.11.2017 CET. Årsaken til
korreksjonen er: CMU-presentasjon lagt ved som PDF

I forbindelse med fremleggelse av resultatet for tredje kvartal 2017 vil Selvaag
Bolig i dag gi kapitalmarkedet en oppdatering på selskapets mål og strategier
for verdiskaping, samt gå igjennom selskapets forretningsmodell og syn på
utviklingen i boligmarkedet.

Selvaag Bolig driver langsiktig boligutvikling og bidrar til å møte det
vedvarende behovet for nye boliger i Norges største regioner og vekstområder,
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selskapets mål er å være en ledende
boligbygger i Norge målt i volum, lønnsomhet og effektivitet.

"Norge har endret seg betydelig de siste tiårene. Befolkningen vokser og byene
tiltrekker seg stadig flere. Dette har skapt et stort behov for nye boliger i og
rundt byene. Dette i kombinasjon med lav lånerente og lav arbeidsledighet gjør
at vi forventer at salget av nye boliger vil tilta i 2018 og 2019," sier
administrerende direktør Baard Schumann.Presentasjon i Kiefersalen, Astrup Fearnley museet, Tjuvholmen fra kl. 09:00 CET

Presentasjoner vil bli holdt av administrerende direktør Baard Schumann,
finansdirektør Sverre Molvik, Olav Selvaag fra Selvaag Gruppen og Nejra Macic
fra Prognosesenteret, et uavhengig analyseselskap som spesialiserer seg på bygg-
og eiendomsmarkedet. Medlemmer av styret vil også være tilstede på arrangementet
og tilgjengelige under pauser og til lunsj.

Sted: Kiefersalen, Astrup Fearnley museet, Strandpromenaden 2, NO-0252 Oslo,
Norge

Program:

09:00 - 09:30   Q3 2017 presentasjon

09:40 - 10:10   Langsiktig utvikling av boliger, Baard Schumann, CEO

10:10 - 10:50   Verdiskaping, Sverre Molvik, CFO

10:50 - 11.00   Selvaag Gruppens eierperspektiv, Olav Selvaag, Selvaag Gruppen

11:15 - 11:45   Behovet for nye boliger i Norge, Nejra Macic,
Prognosesenteret

11:45 - 12:20   Utvikling av gode boliger fra en betydelig tomtebank, Baard
Schumann, CEO

12:20 - 12:30   Strategiske prioriteringer og utsikter, Baard Schumann, CEO and
Sverre Molvik, CFOAlle presentasjoner vil bli gitt på norsk, med støttemateriale på engelsk.Webcast og presentasjonsmateriale

Presentasjonen kan lastes ned her

Presentasjonen overføres via webcast. Webcast er tilgjengelig her og på
selskapets hjemmeside. Det blir mulig å stille spørsmål via web. Engelsk versjon
av webcast blir gjort tilgjengelig innen 24 timer.For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra
kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid
flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags
70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles
inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i
Oslo.

www.selvaagboligasa.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Read our disclaimer and copyright notice.