Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438139
Dato/tid 08.11.2017 08:34
Utsteder Wilson ASA
UtstederID WILS
Instrument
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel WILSON ASA Kvartalsrapport 3 - 2017
Tekst
Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 3. kvartal 2017. 

Hovedtrekk tredje kvartal 2017 (2016 tall i parentes) 
- Positiv markedsutvikling 
- Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) 
- EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) 
- Overtatt to skip i løpet av kvartalet 
- EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring, 24,1 MEUR (17,8 MEUR) 

For mer informasjon: 
Se vedlagte delårsrapport. 

Kontaktperson: 
Stig Vangen ,CFO, tlf 920 19 134 

Wilson ASA 
Bergen, 08. november 2017 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les om ansvar og rettigheter.