Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 437611
Dato/tid 31.10.2017 16:30
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flagging Opera Software ASA
Tekst
Ferd AS har i dag solgt 686.000 aksjer i Opera Software 
ASA. Ferd AS eier etter dette 7.303.440 aksjer i selskapet, 
hvilket tilsvarer 4,9% av antall utestående aksjer.

Les om ansvar og rettigheter.