Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 437163
Dato/tid 26.10.2017 06:43
Utsteder Statoil ASA
UtstederID STL
Instrument
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Statoil ASA: Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017
Tekst


Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) rapporterer et justert driftsresultat på 2,3
milliarder USD og 0,8 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2017.
Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 1,1 milliarder USD og IFRS-resultatet
var negativt med 0,5 milliarder USD.

Tredje kvartal var kjennetegnet av:

  * Solid inntjening og underliggende kontantstrøm. Stabil gjeldsgrad på 27,8 %
  * God drift. Forventet produksjonsvekst er økt til rundt 6 % i 2017
  * Prosjektleveranser og forbedringstiltak i rute. Investeringsanslaget er
    redusert til omlag 10 milliarder USD for 2017

- Vår solide inntjening og underliggende kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter er et resultat av god drift med høy produksjon og fortsatte
forbedringstiltak. I kvartalet leverte vi 15 % produksjonsvekst og 11 %
reduksjon i underliggende driftskostnader per fat. I tillegg ser vi et sterkt
bidrag fra vår oljehandel- og raffineringsvirksomhet, sier konsernsjef i Statoil
ASA, Eldar Sætre.

- Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i
fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle
forretningssegmentene. Dette har styrket vår finansielle posisjon ytterligere,
sier Eldar Sætre.

- Vi fortsetter å realisere forbedringer og har sterk framdrift i våre
prosjekter. Vi reduserer vårt organiske investeringsanslag for 2017 med 1
milliard dollar, til omlag 10 milliarder dollar. Dette er et resultat av hardt
arbeid fra organisasjonen i nært samarbeid med våre leverandører og partnere,
samt streng kapitaldisiplin. Vi får mer for mindre, sier Eldar Sætre.

Justert driftsresultat var 2,3 milliarder USD i tredje kvartal, en økning fra
0,6 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt
var 0,8 milliarder USD i tredje kvartal, en oppgang fra negative 0,3 milliarder
USD i samme periode i fjor. Høyere priser for både olje og gass, solid drift med
høy produksjon, og sterke resultater fra vår handel med oljeprodukter og
raffineringsvirksomhet bidro til oppgangen.

Driftsresultat i henhold til IFRS var 1,1 milliarder USD i tredje kvartal,
sammenlignet med 0,7 milliarder USD i samme periode i 2016.  Driftsresultatet
var påvirket av netto nedskrivninger på 0,8 milliarder USD, hovedsakelig knyttet
til en ukonvensjonell landbasert eiendel i Nord-Amerika på 0,9 milliarder USD
som følge av lavere enn forventet produksjon. Periodens resultat i henhold til
IFRS var negativt med 0,5 milliarder USD, en nedgang fra negative 0,4 milliarder
USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,045 millioner foe per dag i tredje
kvartal, en økning fra 1,805 millioner foe per dag i samme periode i 2016.
Oppgangen skyldtes hovedsakelig økt fleksibel gassproduksjon på grunn av høyere
priser, lavere planlagt vedlikeholdsaktivitet, opptrapping av produksjonen på
nye felt, ytterligere brønnkapasitet, og fortsatt god drift. Korrigert for
porteføljeendringer var den underliggende produksjonsveksten 15 %, sammenlignet
med tredje kvartal i fjor.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 0,4 milliarder USD, en nedgang fra
0,6 milliarder USD i tredje kvartal 2016.

I de første ni månedene av 2017 var kontantstrømmen fra drift før skatt på 14,9
milliarder USD, sammenlignet med 9,9 milliarder USD for samme periode i fjor.
Organiske investeringer var på 6,7 milliarder USD i de første ni månedene av
2017. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 27,8 %.

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for
tredje kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan
velge mellom å motta utbytte i kontanter eller nyutstedte aksjer i Statoil med
en rabatt på 5 % i tredje kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,7 for de siste tolv
månedene fram til 30. september 2017, sammenlignet med 0,8 i samme periode for
ett år siden.

Med virkning fra tredje kvartal 2017 er segmentnavnene endret for
rapporteringssegmentene UPN og DPI. Nye navn er henholdsvis Exploration and
Production Norway (E&P Norway) og Exploration and Production International (E&P
International). Det er ingen endringer av andre rapporteringssegmenter, og
forretningsområdenes navn forblir uendret.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 
    

Les om ansvar og rettigheter.