Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436353
Dato/tid 12.10.2017 16:58
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Mandatory notification of trades
Tekst
In connection with the share purchase program in AF Gruppen ASA (AFG), 
primary insiders of the Company have subscribed 51,475 shares at NOK 
115.80 per share. Please see attachment for details.

The transactions are expected to be completed by October 31st 2017.

Les om ansvar og rettigheter.