Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436352
Dato/tid 12.10.2017 16:57
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Meldepliktige handler
Tekst
I forbindelse med gjennomføringen av aksjeprogrammet for ansatte i AF 
Gruppen ASA (AFG) har primærinnsidere i selskapet tegnet 51 475 
aksjer til NOK 115,80 pr. aksje i selskapets aksjeprogram. Se 
vedlagte oversikt for detaljer.

Transaksjonene forventes gjennomført innen 31. oktober 2017.

Les om ansvar og rettigheter.