Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436350
Dato/tid 12.10.2017 16:55
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Kapitalutvidelse og salg av aksjer
Tekst
Styret i AF Gruppen ASA (AFG) har vedtatt gjennomføring av 
selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

Totalt 543 ansatte har tegnet i alt 1 000 000 aksjer. Aksjene 
tegnes til en kurs på NOK 115,80 pr. aksje, som tilsvarer 20 
prosent rabatt i forhold til gjennomsnittlig børskurs i 
tegningsperioden.

I denne forbindelse har styret vedtatt å selge 221 112 av 
selskapets egne aksjer. Selskapet vil når salget er gjennomført eie 
0 egne aksjer.

Styret har i tillegg vedtatt en emisjon på 778 888 aksjer mot 
selskapets ansatte, i henhold til fullmakt gitt av 
generalforsamlingen 12.05.2017.

Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet med NOK 38 944,40 ved 
utstedelsen av 778 888 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Antall 
aksjer i AF Gruppen ASA vil etter emisjonen er gjennomført være 97 
961 000, som tilsvarer en aksjekapital på NOK 4 898 050.

Salg og emisjon av aksjer forventes gjennomført 31. oktober 2017.

Ny firmaattest vil bli oversendt Oslo Børs så snart den foreligger.

Les om ansvar og rettigheter.