Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436348
Dato/tid 12.10.2017 16:47
Utsteder Team Tankers International Ltd.
UtstederID TEAM
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER
Tekst
Team Tankers har den 12 oktober 2017 kjøpt 10,408 egne 
aksjer til kurs 10.2961 per aksje. 
Etter denne transaksjonen eier Team Tankers totalt 
3,823,499 egne aksjer eller 2.03 % av utestående aksjer.
 
Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på 
styremøte den 16. august 2016.
Opplysningen er informasjonspliktig etter 
Verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.