Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436340
Dato/tid 12.10.2017 15:16
Utsteder SpareBank 1 SMN
UtstederID MING
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - MING83 PRO - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 13.10.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM 13.10.2017 / New bond 
issue to be listed on Nordic ABM 13.10.2017
 
Lånets navn / Issue name: Spb 1 SMN 17/21 FRN
Ticker: MING83 PRO
Instrument ID: 1303430
ISIN: NO0010807951
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 500 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 12.10.2017
Forfallsdato / Maturity date: 12.10.2021
Kupongrente / Coupon rate: 1,35 % p.a. (3M NIBOR + 0,55 %)
Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond 
Issues
Tilretteleggere / Managers:  Nordea og Sparebank 1 Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS

Les om ansvar og rettigheter.