Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436338
Dato/tid 12.10.2017 14:22
Utsteder Itera ASA
UtstederID ITE
Instrument ITE
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Presentation Q3 2017
Tekst
Itera ASA will present the preliminary result of 3rd Quarter 
2017 on Friday 20 October 2017 at 8.30 a.m.

The presentation is held by CEO Arne Mjøs and CFO Bent 
Hammer, and will take place at KS Agenda Møtesenter, Haakon 
VIIs gate 9, Oslo.

The presentation can be followed on web-cast, see 
www.itera.no - investor relations - reports and 
presentations.

For further information, please contact:
Arne Mjøs (CEO)
Phone: +47 905 23 172

Bent Hammer (CFO)
Telefon: +47 982 15 497

Les om ansvar og rettigheter.