Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436337
Dato/tid 12.10.2017 14:22
Utsteder Itera ASA
UtstederID ITE
Instrument ITE
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Presentasjon 3. kvartal 2017
Tekst
Itera ASA presenterer foreløpig resultat for 3. kvartal 
2017 fredag 20. oktober 2017 kl. 8.30.

Presentasjonen er ved konsernsjef Arne Mjøs og 
finansdirektør Bent Hammer, og finner sted på KS 
Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Presentasjonen kan også følges på web-cast, se www.itera.no 
- investor relations - reports and 
presentations. 

For mer informasjon, kontakt:
Arne Mjøs (konsernsjef)
Telefon: +47 905 23 172

Bent Hammer (finansdirektør)
Telefon: +47 982 15 497

Les om ansvar og rettigheter.