Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 436336
Dato/tid 12.10.2017 14:19
Utsteder Sparebanken Sør
UtstederID SOR
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER / VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Utvidelse av obligasjonslån Sparebanken Sør
Tekst
Sparebanken Sør utvider obligasjonslån ISIN NO0010807910 
med MNOK 300.
Nytt utestående beløp i dette lånet er MNOK 600.

Les om ansvar og rettigheter.