Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 435611
Dato/tid 28.09.2017 13:05
Utsteder Songa Bulk ASA
UtstederID SBULK
Instrument
Marked OAX
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - SBULK01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 29.09.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Oslo Børs 29.09.2017 / New bond 
issue to be listed on Oslo Børs 29.09.2017
 
Lånets navn / Issue name: Songa Bulk ASA 17/22 FRN USD C
Ticker: SBULK01
Instrument ID: 1303389
ISIN: NO0010795891
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: USD
Lånebeløp / Issued amount: 138 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 13.06.2017
Forfallsdato / Maturity date: 13.06.2022
Kupongrente / Coupon rate: 5,81667 % p.a. (3M USLIBOR + 
4,50 %)
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry 
and commercial
Tilretteleggere / Managers:  ABG Sundal Collier ASA
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus 
available on: 
[http://www.oslobors.no] 
[http://www.songabulk.no]

Les om ansvar og rettigheter.