Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434683
Dato/tid 14.09.2017 12:43
Utsteder Golar LNG Partners L.P.
UtstederID GOLP
Instrument
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Golar LNG Partners LP Half-Year Financial Report for the Period Ended 30 June 2017
Tekst
Golar  LNG  Partners  LP  released its Half-Year Financial Report for 
the period ended 30 June 2017 on 13 September 2017.  

Golar LNG Partners LP
Hamilton, Bermuda


This information is subject of the disclosure requirements pursuant to 
section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Les om ansvar og rettigheter.