Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434680
Dato/tid 14.09.2017 12:03
Utsteder Brage Finans AS
UtstederID BRFI
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Brage Finans - Nytt fondsobligasjonslån
Tekst
Brage Finans AS har i dag emittert et nytt evigvarende 
fondsobligasjonslån på NOK 100m med innfrielsesrett etter 5 
år. Kupongen er satt til 3 måneders NIBOR + 4.20%. 
Obligasjonen søkes notert på Nordic ABM. 

Lånet er tilrettelagt av Norne Securities og Swedbank 
Norge.

Kontaktperson hos Brage Finans AS:
Bodil Huus Bolstad
Finansdirektør, telefon: 95 25 58 17

Les om ansvar og rettigheter.