Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434678
Dato/tid 14.09.2017 12:00
Utsteder Norges Bank
UtstederID NB
Instrument
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Ny statskasseveksel
Tekst
Ny statskasseveksel ISIN NO0010806060 (NST40) emitteres med 
14 milliarder kroner, hvorav 8 milliarder kroner reserveres 
statens egenbeholdning.

Spesifikasjon for den hollandske auksjonen:

Veksel:           NST40
Kupong:           0 %
Forfall:           19. sept 2018
Emisjonsvolum til markedet: 6 mrd. kroner
Budfrist:          18. sept 2017, kl. 11:00
Oppgjør:           20. sept 2017

Anbudsinnbydelser vil bli lagt ut på www.statsgjeld.no.

Les om ansvar og rettigheter.