Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434676
Dato/tid 14.09.2017 11:52
Utsteder Aurskog Sparebank
UtstederID AURG
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Aurskog Sparebank: Nedkvittering og utvidelse i obligasjonslån
Tekst


Aurskog Sparebank har utført følgende nedskrivning og utvidelse i obligasjonslån
med oppgjørsdato 18. september 2017:

AURG25 PRO, ISIN NO0010683931 - nedkvittering MNOK 70. Nytt utestående beløp er
MNOK 142.

AURG36 PRO, ISIN NO0010791783 - utvidelse MNOK 70. Nytt utestående beløp er MNOK
270 (ramme MNOK 300)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.