Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434674
Dato/tid 14.09.2017 11:39
Utsteder Olav Thon Eiendomsselskap ASA
UtstederID OLT
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Olav Thon Eiendomsselskap ASA - Mottatt søknad om notering av sertifikatlån
Tekst
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN 
NO0010806086

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at 
anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for 
låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på 
børs. Informasjonsplikten etter reglene i 
verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for 
ovennevnte lån.

Les om ansvar og rettigheter.