Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434672
Dato/tid 14.09.2017 11:20
Utsteder Statkraft SF
UtstederID STATKR
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Financial calendar
Tekst
Financial calendar for Statkraft SF

FINANCIAL YEAR 2017


28.02.2018 - Annual ReportInformation on date for disclosure of Annual Report 
2017 is included. 

Les om ansvar og rettigheter.