Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434668
Dato/tid 14.09.2017 10:57
Utsteder Gjensidige Bank ASA
UtstederID GJEB
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - GJEB34 PRO - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.09.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM 15.09.2017 / New bond 
issue to be listed on Nordic ABM 15.09.2017
 
Lånets navn / Issue name: Gjensidige Bank ASA 17/23 2,02%
Ticker: GJEB34 PRO
Instrument ID: 1303342  
ISIN: NO0010805401
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 400 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 13.09.2017
Forfallsdato / Maturity date: 13.09.2023
Kupongrente / Coupon rate: 2,02 % p.a.
Sektorliste / Sector list: Bank og finans / Bank and 
insurance bonds
Tilretteleggere / Managers:  Nordea Bank AB (publ), filial 
i Norge
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS

Les om ansvar og rettigheter.