Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434666
Dato/tid 14.09.2017 10:33
Utsteder Nittedal Kommune
UtstederID NIKO
Instrument
Marked OB
Kategori ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER / VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Emisjon av sertifikat - Nittedal kommune
Tekst
Nittedal kommune har emittert et sertifikat på NOK 
50,314 mill. med forfall 19.mars 2018 (NO0010806136) 
til 1,055%.

Bergen, 14. september 2017

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bergen Capital Management AS
Forvalter Hege Christoffersen
Tlf: +47 93613008

Les om ansvar og rettigheter.