Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434664
Dato/tid 14.09.2017 08:48
Utsteder Xact Kapitalförvaltning AB
UtstederID XACT
Instrument OBXEXDBULL
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Innløsning i XACT Derivat Bull
Tekst
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS har pr. 13.09.17
gjennomført en innløsning i fondet XACT Derivat 
Bull på 150 000 andeler til en verdi av NOK 
21 837 298,63. Det er etter dette 1 900 000 andeler i 
fondet.

Les om ansvar og rettigheter.