Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434663
Dato/tid 14.09.2017 08:46
Utsteder Xact Kapitalförvaltning AB
UtstederID XACT
Instrument OBXEXDBEAR
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Emisjon i XACT Derivat Bear
Tekst
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS har pr. 13.09.17 
gjennomført en emisjon i fondet XACT Derivat 
Bear på 250 000 andeler til en verdi av NOK 
10 971 490,17. Det er etter dette 13 250 000 andeler i 
fondet.

Les om ansvar og rettigheter.