Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434662
Dato/tid 14.09.2017 08:46
Utsteder NEXT Biometrics Group ASA
UtstederID NEXT
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel NEXT - FLAGGING
Tekst
Six-Seven AS har den 13. september kjøpt 33.000 aksjer i 
Next Biometrics.
Etter dette er den totale beholdningen av aksjer på 
selskapene Six-Seven AS, Silvercoin Industries AS
samt Haakon Sæter 825.164 aksjer som tilsvarer 5,04 % av 
utestående aksjer i Next Biometrics.

Fredrikstad 14. september 2017.

Haakon Sæter

Les om ansvar og rettigheter.