Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434642
Dato/tid 13.09.2017 20:13
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Telenor kjøpte 13. september 2017 120.000 egne aksjer til snittkurs 
162,53 kroner, og eier etter dette 1.359.261 egne aksjer. 

Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne 
aksjer, som offentliggjort av Telenor 17. juli 2017. Programmet 
omfatter kjøp av inntil 30 millioner egne aksjer, hvor rundt 13,8 
millioner aksjer vil bli kjøpt i markedet. Resten vil bli kjøpt fra 
den Norske Stat ved Nærings- og fiskeridepartementet med en 
proporsjonal andel, slik at departementets eierandel i Telenor på 
53,97 % forblir uendret. 

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor 
til børsmeldinger 17. juli og 30. august 2017 (tilgjengelig på 
www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.