Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434635
Dato/tid 13.09.2017 16:20
Utsteder Bank2 ASA
UtstederID BANKTO
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29. september 2017
Tekst
Styret har i dag vedtatt å innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling 29. september 2017 kl. 09.00 hos Bank2 ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt 
til å foreta en aksjeemisjon. Kapitalutvidelsen har i det 
korte bildet sammenheng med et behov for å allokere kapital 
til fordringsfinansieringsvirksomheten. I et mer langsiktig 
perspektiv har banken behov for å styrke kapitalgrunnlaget 
for å kunne realisere bankens vekststrategier med nye og 
skjerpede kapitalkrav.

En nærmere redegjørelse for forslaget fremgår av vedlagte 
innkalling.

Les om ansvar og rettigheter.