Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434634
Dato/tid 13.09.2017 16:20
Utsteder Solon Eiendom ASA
UtstederID SOLON
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Solon Eiendom ASA : Finansiell kalender
Tekst


(Oslo, Norge, 13 september 2017)  Solon Eiendom ASA har gjort følgende endringer
i finansiell kalender for 2017:

9 November 2017          Kvartalsrapport Q3

Presentasjonen er fremskyndet for å gi mest mulig tidsriktig informasjon til
markedet.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
Kontaktpersoner
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:      +47 400 00 405,            email: am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:      +47 952 55 620,            email: sd@soloneiendom.no

Om Solon Eiendom
Solon Eiendom er en norsk eiendomsutvikler med fokus på regionene Oslo og
Akershus. Selskapet ble stiftet i 2006 av Simen Thorsen og investor Tore Aksel
Voldberg. 
    

Les om ansvar og rettigheter.