Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434631
Dato/tid 13.09.2017 15:57
Utsteder Pareto Bank ASA
UtstederID PARB
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne verdipapirer
Tekst
Vi viser til børsmeldingen om utstedelse av to nye obligasjonslån 
sendt 12.09.2017. I denne forbindelsen har Pareto Bank kjøpt 
tilbake egne verdipapirer som følger:

- PARB18 PRO (NO0010722796) for NOK 337 millioner
- PARB21 PRO (NO0010747389) for NOK 210 millioner
- PARB23 PRO (NO0010758352) for NOK 50 millioner

Banken hadde ingen egenbeholdning i disse tre verdipapirene fra 
før, og tilbakekjøpet representerer dermed bankens nye 
egenbeholdning. Oppgjørsdato for NOK 234 mill. i PARB18 PRO er 
15.09.2017, og oppgjørsdato for de øvrige transaksjonene er 
21.09.2017.

Kjøpene er gjort i forbindelse med utstedelsene tilrettelagt av 
Pareto Securities og Swedbank.


Kontaktperson: Erling Mork, Finansdirektør, tlf. 911 95 970

Les om ansvar og rettigheter.