Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434627
Dato/tid 13.09.2017 15:25
Utsteder Steen & Strøm AS
UtstederID SST
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - SST78 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 14.09.2017
Tekst
Lånets navn / Issue name: Steen & Strøm AS 1,17% CERT 273 
120618
Ticker:SST78
Instrument ID:1303339
ISIN: NO0010805757
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount:  400 mill åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 12.09.2017
Forfallsdato / Maturity date: 12.06.2018
Kupongrente / Coupon rate:  1,17 % p.a.
Sektorliste / sector list: Sertifikater / Loan certificates
Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond 

Les om ansvar og rettigheter.