Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434623
Dato/tid 13.09.2017 15:14
Utsteder Landkreditt Boligkreditt AS
UtstederID LANDKBK
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nytt lån til notering på Nordic ABM 14.09.2017 / New bond issue to be listed on Nordic ABM 14.09.2017
Tekst
Lånets navn / Issue name: Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN  
COVD
Ticker: LANDBK13 PRO
Instrument ID:1303336
ISIN: NO0010805328
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 100 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 12.09.2017
Forfallsdato / Maturity date: 12.09.2022
Kupongrente / Coupon rate: 1,26 % p.a. (3M NIBOR + 0,48 %)
Sektorliste / Sector list: Bank og finans / Bank and 
insurance bonds
Tilretteleggere / Managers:  Danske Bank Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  0

Les om ansvar og rettigheter.