Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434621
Dato/tid 13.09.2017 14:20
Utsteder Statnett SF
UtstederID STANE
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Statnett SF - Received application for listing of bonds
Tekst
Oslo Børs has received an application for ISIN NO0010802978 
to be admitted to stock exchange listing.

Section 5 of the Securities Trading Act sets out  that the 
disclosure of information requirement is applicable to 
issuers with bonds that is listed or has been applied for 
listing on the stock exchange. The duty to disclose 
information under the provisions of the Securities Trading 
Act is as of today applicable for the above mentioned bond.

Les om ansvar og rettigheter.