Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434620
Dato/tid 13.09.2017 14:20
Utsteder Statnett SF
UtstederID STANE
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Statnett SF - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån
Tekst
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN 
NO0010802978.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at 
anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for 
låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på 
børs. Informasjonsplikten etter reglene i 
verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for 
ovennevnte lån.

Les om ansvar og rettigheter.