Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434619
Dato/tid 13.09.2017 14:11
Utsteder KLP Boligkreditt AS
UtstederID KLPBK
Instrument
Marked OB
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Ekstraordinær generalforsamling KLP Boligkreditt AS - utdeling av utbytte
Tekst
Styret i KLP Boligkreditt AS har i dag innkalt til 
ekstraordinær generalforsamling med forslag om utdeling av 
tilleggsutbytte fra KLP Boligkreditt basert på godkjent 
årsregnskap for 2016.

Generalforsamlingen i KLP Boligkreditt AS vedtok å utbetale 
et ekstraordinært utbytte fra KLP Boligkreditt AS på 28,5 
millioner kroner til KLP Banken AS.

Utbetaling av utbytte til morselskapet vil redusere 
kapitalen i KLP Boligkreditt AS med 28,5 millioner kroner, 
til 414 millioner kroner, men det vil likevel være 
tilstrekkelig kapital igjen i virksomheten. KLP 
Boligkreditt AS vil fortsatt ha forsvarlig egenkapital og 
likviditet, samt oppfylle lovfastsatte krav til 
kapitaldekning. Gjennomføring av forslaget forventes å gi 
en kapitaldekning i KLP Boligkreditt AS på anslagsvis 20% 
per 31.desember 2017.

Transaksjonen forventes gjennomført innen 30.09.2017. 
Utdeling av ekstraordinært utbytte må godkjennes av 
Finanstilsynet.

Kontaktperson:
Adm.dir. Christopher Steen, tlf 952 24 953

Les om ansvar og rettigheter.