Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434618
Dato/tid 13.09.2017 14:11
Utsteder KLP Kommunekreditt AS
UtstederID KLPKK
Instrument
Marked OB
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Ekstraordinær generalforsamling KLP Kommunekreditt AS - utdeling av utbytte
Tekst
Styret i KLP Kommunekreditt AS har i dag innkalt til ekstraordinær 
generalforsamling med forslag om utdeling av tilleggsutbytte fra 
KLP Kommunekreditt AS basert på godkjent årsregnskap for 2016.

Generalforsamlingen i KLP Kommunekreditt AS vedtok å utbetale et 
ekstraordinært utbytte fra KLP Kommunekreditt AS på 66,5 millioner 
kroner til KLP Banken AS.

Utbetaling av utbytte til morselskapet vil redusere kapitalen i KLP 
Kommunekreditt AS med 66,5 millioner kroner, til 699 millioner 
kroner, men det vil likevel være tilstrekkelig kapital igjen i 
virksomheten. KLP Kommunekreditt AS vil fortsatt ha forsvarlig 
egenkapital og likviditet, samt oppfylle lovfastsatte krav til 
kapitaldekning. Gjennomføring av forslaget forventes å gi en 
kapitaldekning i KLP Kommunekreditt AS på anslagsvis 18,2% per 
31.desember 2017.

Transaksjonen forventes gjennomført innen 30.09.2017. Utdeling av 
ekstraordinært utbytte må godkjennes av Finanstilsynet.

Kontaktperson:
Finanssjef Christopher Steen, tlf 952 24 953

Les om ansvar og rettigheter.