Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434615
Dato/tid 13.09.2017 14:07
Utsteder Aurskog Sparebank
UtstederID AURG
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Aurskog Sparebank: Nedkvittering og utstedelse av nytt obligasjonslån
Tekst


Aurskog Sparebank har utført følgende nedskrivning og utstedelse av nytt
obligasjonslån med oppgjørsdato 15. september 2017:

AURG33 PRO, ISIN NO0010758246 med forfall 22.11.2017- nedkvittering MNOK 100.
Nytt utestående beløp er MNOK 0.

Nytt obligasjonslån ISIN NO0010805906 med forfall 15.06.2020 - utstedelse MNOK
100(ramme MNOK 300)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.