Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434526
Dato/tid 12.09.2017 16:44
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On September 12, 2017, Opera Software ASA purchased 35,000 
of its own shares according to its share buyback program. 
The shares were purchased at an average price of NOK 23.7277 
per share. Following this transaction, Opera Software ASA 
owns 6,650,000 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.