Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434486
Dato/tid 12.09.2017 12:00
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Bouvet legger ned virksomheten i Malmø og satser videre i Stockholm, Örebro og Borlänge
Tekst
Oslo, 12. september 2017 -  Bouvet legger ned Malmøkontoret etter 9 år med tilstedeværelse i 
regionen. Dette vil berøre 16 ansatte. Beslutningen om å legge ned virksomheten i Malmø ble tatt 
etter at Bouvet over lengre tid har investert i regionen uten å oppnå et akseptabelt 
lønnsomhetsnivå. 

-	Vi har vært langsiktig i vår satsning i Malmø, men har dessverre ikke lykkes med å oppnå 
lønnsom drift, sier Jonna Nordén, administrerende direktør i Bouvet Sverige AB. 

-	Sverige er fortsatt viktig for Bouvet. Vi jobber langsiktig og er godt posisjonert i Stockholm, 
Örebro og Borlänge, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet ASA. 

For mer informasjon, kontakt:
- Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA. Telefon: 91 35 00 47. 
E-post:  sverre.hurum@bouvet.no
- Jonna Nordén, administrerende direktør i Bouvet Sverige AB. Telefon: +46 70-943 14 50. 
E-post: jonna.norden@bouvet.se

Om Bouvet
Bouvet ASA er et skandinavisk konsulentselskap med ca. 1170 ansatte som leverer tjenester 
innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Selskapet er 
notert på Oslo børs.

Les om ansvar og rettigheter.