Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 433363
Dato/tid 24.08.2017 07:00
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel ET GODT MARKED FOR BOUVET
Tekst
Oslo, 24. august 2017: Bouvet hadde i andre kvartal 2017 
driftsinntekter på 385,7 millioner kroner sammenlignet med 345,3 
millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i 
perioden ble 36,8 millioner kroner sammenlignet med 41,0 millioner 
tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde fire færre arbeidsdager 
enn tilsvarende kvartal i fjor.

For første halvår rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 20,4 
prosent til 804,7 millioner kroner. Driftsresultatet for årets seks 
første måneder ble 78,0 millioner kroner som er en økning på 27,2 
prosent sammenlignet med i fjor.

- Et godt marked, fornøyde kunder med investeringsevne og -vilje, 
kombinert med engasjerte og dyktige folk i Bouvet, førte til et 
meget godt kvartal for oss, sier Sverre Hurum, administrerende 
direktør i Bouvet ASA. 
 
Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive 
avskrivninger på 348,9 millioner kroner sammenlignet med 304,3 
millioner kroner i andre kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning på 
14,6 prosent. 

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 9,5 prosent, ned fra 11,9 
prosent i andre kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 28,3 millioner kroner i andre kvartal 
sammenlignet med 30,9 millioner kroner i samme periode 2016. 
Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 2,72 kroner 
sammenlignet med 2,94 kroner i andre kvartal 2016. 
 
For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 
50 047
Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Om Bouvet ASA:
Bouvet er en skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer tjenester 
innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning. 
Bouvet har ved kvartalets slutt 1166 ansatte spredt på 15 kontorer 
i Norge og Sverige. 
Bouvet er notert på Oslo Børs under tickeren 'BOUVET'

Les om ansvar og rettigheter.